top of page

/

Mapiranje mladeža celog tela

Mapiranje mladeža celog tela

Standardizovano fotografisanje celog tela u kombinaciji sa digitalnom dermoskopijom je bez sumnje trenutno najbolja metoda za sveobuhvatno praćenje pacijenata koji imaju veliki broj mladeža. FotoFinder aparat pomaže da snimimo celu kožu i pojedinačne mladeže tokom vremena i da otkrijemo patološke promene što je ranije moguće.  Sistem prati svaki pojedinačni mladež i snima celu površinu kože. Na fotografiji celog tela, svi mladeži se obeležavaju za nekoliko sekundi, a dermoskopska slika se može dodeliti svakom pojedinačnom mladežu. Ukoliko je potrebno, softver može odmah dati drugo mišljenje sa ocenom maligniteta. Pacijenti sa visokim rizikom pregledaju se svaka tri meseca. Tokom procesa praćenja, fotografije se čuvaju, a softver potom upoređuje slike sa prethodnim posetama. Ovom metodom moguće je otkriti maligni tumor kože u najranijoj fazi, upoređivati svaki pojedinačni mladež tokom vremena i sprečiti nepotrebno uklanjanje dobroćudnih promena na koži. Mapiranje mladeža celog tela namenjeno je pre svega osobama koje imaju veliki broj mladeža (više od 50), osobama koje su već imale maligni tumor kože ili su članovi njihovih porodica imali maligni tumor kože.

_NZ97344.jpg
bottom of page