top of page

/

/

Alergološki testovi

Alergološki testovi

U našoj ordinaciji se rade  dve vrste testova: prick kožni testovi kojima se dijagnostikuje rana reakcija preosetljivosti i epikutani testovi kojima se dijagnostikuje kasna reakcija preosetljivosti.

Prick kožni testovi

Prick kožni testovi na inhalacione alergene koriste se u dijagnostici alergijskih reakcija na inhalacione alergene tj. alergene iz vazduha, hrane i druge alergene, kod pacijenata koji imaju simptome alergijskih bolesti (alergijski rinitis, alergijski konjunktivitis, bronhijalna astma, atopijski dermatitis i dr.). Na osnovu anamneze i kliničkog pregleda, Vaš dermatolog će indikovati testiranje na određenu grupu alergena.

 

Kako se radi prick kožni test?

Jedna kap tečnosti, koja sadrži rastvoren alergen (supstanciju koja izaziva alergiju kod nekih ljudi), biće stavljena na Vašu kožu, uglavnom na podlaktice. Obično se istovremeno testira više alergena (najčešće više od 10). Kroz svaku kap se lancetom napravi blagi površni ubod, koji nije mnogo bolan, a zatim se kap uklanja papirnom vatom sa kože. Ukoliko ste alergični na neki od testiranih alergena, na tom mestu će se posle određenog vremena pojaviti crvenilo, otok i svrab. Lekar će obaviti merenje odgovora na alergen posle 20 minuta od uboda, a zatim će rezultate uporediti s Vašim simptomima i to će mu verovatno pomoći da ustanovi uzrok alergije i da Vam da savet o tome šta morate da izbegavate. Između ostalog, na jednom mestu će biti stavljena kap histamina, tečnosti koja kod svih ljudi izaziva crvenilo, otok i svrab na mestu uboda, a na drugom kap fiziološkog rastvora, na koga većina ljudi ne reaguje na mestu uboda.

 

Kako se pripremiti za testiranje?

Lekovi iz grupe antihistaminika mogu da utiču na rezultate prick kutanih testova. Dermatolog će Vam reći koje lekove ne smete da uzimate nekoliko dana pre testiranja. Upozorite lekara na bilo koje lekove koje uzimate svakodnevno u poslednjih mesec dana. Ukoliko uzmete bilo koji antihistaminik, testiranje neće moći da bude obavljeno u zakazanom terminu, već će morati da bude odloženo, nekad i 21 dan.

 

Koliko traje prick testiranje?

Najčešće 30-40 minuta.

 

Koje su neželjene reakcije prick testiranja?

Kod nekih osoba, reakcija na mestu uboda pojedinih alergena može biti izrazita, s pojavom velikog otoka, crvenila i svraba, i ukoliko je potrebno lekar će na licu mesta prepisati odgovarajuću terapiju. Veoma retko, kod nekih osoba se prilikom testiranja može javiti alergijski osip po celom telu, a takođe ekstremno retko (gotovo nikada) i osećaj gušenja i promuklosti, zbog čega se ovi testovi uvek obavljaju pod nadzorom lekara.

Epikutani (patch) testovi

Šta je epikutano testiranje?

Epikutano testiranje koristi se u otkrivanju uzroka dermatitisa (ekcema) koji je možda posledica kontakta kože s alergenom koji izaziva zapaljenje kože zbog alergijske ili iritantne reakcije. Iritantna supstancija izaziva zapaljenje kože na mestu kontakta s njom kod skoro svake osobe, u zavisnosti od njene koncentracije. Alergijski dermatitis javlja se posle kontakta kože sa supstancijom koja je često prisutna u okolini, ali samo pojedine osobe reaguju na nju, odnosno alergične su. Epikutani testovi otkrivaju ovakvu alergiju.

 

Kako se radi epikutano testiranje?

Epikutano testiranje podrazumeva stavljanje najčešćih supstancija koje izazivaju alergiju (tzv. standardna evropska serija alergena, ukupno 30 supstancija koje izazivaju 85% svih kontaktnih dermatisa), ili posebnih supstancija koje odredi lekar na osnovu podataka koje dobije od Vas, o Vašem radnom mestu, navikama, hobijima, itd. Alergeni se stavljaju najčešće na leđa (na mesta gde nema promena) uz pomoć posebne lepljive trake i ostavljaju na tom mestu 48 sati. Posle toga, testovi se skidaju, lekar tada očitava rezultat, i potom i posle dodatnih 24 ili 48 sati. Tokom testiranja, ne sme se mesto testiranja izlagati suncu, a takođe, ova regija se ne sme kvasiti. Ukoliko postoji alergijska reakcija, na mestu kontakta s određenim alergenom pojavljuje se crvenilo i svrab, a nekad i izraženija reakcija, sa stvaranjem sitnih ili krupnih mehurića ili, retko, pojava ranice. Dermatolog poredi podatke koje je dobio od Vas o Vašoj bolesti s rezultatima ovog testiranja i donosi zaključak o mogućem uzroku osipa i drugih promena na koži i zatim Vas obaveštava koje predmete iz okoline morate da izbegavate u cilju lečenja.

 

Zašto se radi epikutano testiranje?

Da bi se eventualno otkrila supstancija koja je uzrok promena na koži kako bi se njenim izbegavanjem, osip i druge promene na koži povukle.

 

Kako se pripremiti za testiranje?

Veoma važan deo otkrivanja kontaktne alergije su podaci koje lekar dobija od Vas. Zato, pre pregleda treba razmisliti o odgovorima na sledeća pitanja: kada je i kako osip počeo; šta ste koristili za lečenje osipa; da li ste ranije bolovali od nekih bolesti kože; da li u porodici ili kod Vas postoji sklonost ka alergijskim bolestima kao što su astma, polenska kijavica ili raniji ekcem; kozmetički i parfimisani proizvodi koje koristite u higijeni i ulepšavanju; Vaše zanimanje i stvari s kojima dolazite u kontakt na radnom mestu; da li je osip manji tokom odmora i vikenda; Vaše navike i hobiji; sve ostalo sa čim ste došli u kontakt, a vezano je vremenski za pojavu osipa.

 

Šta se dešava ukoliko je test pozitivan?

Dermatolog će dati informaciju koja supstancija je izazvala reakciju i detaljnu informaciju gde se ta supstancija nalazi u okolini, tj. u predmetima za svakodnevnu upotrebu.

 

Da li postoje neke neželjene reakcije koje se mogu javiti prilikom epikutanog testiranja?

Ukoliko postoji alergija, na mestu kontakta s alergenom reakcija može da traje danima, i ukoliko je izražena (izraženo crvenilo, otok, svrab, mehurići) lekar može da prepiše korišćenje masti da bi reakcija brže prošla. Ukoliko je alergijska reakcija snažna, može pogoršati već postojeći osip po koži, a veoma retko, može se pojaviti osip i svrab po celom telu. U tom slučaju, treba se odmah javiti lekaru koji je preporučio testiranje radi započinjanja odgovarajuće terapije. Takođe, kod nekih osoba može da se javi iritacija tj. crvenilo i svrab ispod lepljive trake, ali ova reakcija najčešće prolazi posle nekoliko dana.

bottom of page