top of page

/

Plastična hirurgija

Plastična hirurgija

Tehnike plastične hirurgije u klinici “Dermatologika” se izvode u uslovima lokalne infiltracione anestezije (injekcija Lidokaina ili Xylocaina) direktno u kožu. Bol je zanemarljiv, anestetik brzo deluje i nakon toga se ne oseća nikakva neprijatnost. Svaka injekcija lokalnog anestetika može da izazove otok i podliv, koji se povlače za 7-10 dana.  Ove intervencije su po invazivnosti slične odlasku kod stomatologa, obavljaju se u ambulantnim uslovima, properativna priprema nije potrebna, osim u izuzetnim sučajevima (ukoliko je pacijent na konstantnoj terapiji nekim od antiagregacionih lekova-andol, aspirin, midol, farin i sl.) kada se sa terapijom pauzira nekoliko dana pre intervenacije. Pre intervencije je potrebno obaviti lagani obrok. Ne postoji hirurška intervencija nakon koje ne ostaje ožiljak, ali je taj ožiljak u najvećem broju slučajeva skoro nevidljiv ili apsolutno estetski prihvatljiv. Rane še ušivaju atraumatskim instrumentima i koncima, nekada resorptivnim (koji se ne uklanjanju), a najčešće koncima koji se uklanjaju za 7 (lice)-14 (ostali delovi tela) dana.

bottom of page