top of page

Dermatohirurgija

Dermatohirurgija obuhvata različite intervencije koje se koriste za uklanjanje različitih promena na koži korišćenjem instrumenata koji koriste klasičnu hirurgiju, visokofrekventnu struju, lasersku energiju, radiofrekvenciju, niske temperature (kriohirurgija/krioterapija tečnim azotom), hemijskih supstanci i lekova koji deluju na različite strukture kože u cilju uklanjanja izraštaja, pigmentacija, mrlja, proširenih kapilara, i korekcija nepravilnosti (ožiljaka, pojačanog znojenja, znakova starenja).

Plastična hirurgija

Anchor 1

Tehnike plastične hirurgije u klinici DERMATOLOGIKA se izvode u uslovima lokalne infiltracione anestezije (injekcija lidokaina) direktno u kožu. Bol je zanemarljiv, anestetik brzo deluje i nakon toga se ne oseća nikakva neprijatnost. Svaka injekcija lokalnog anestetika može da izazove otok i podliv, koji se povlače za 7-10 dana.  Ove intervencije su po invazivnosti slične odlasku kod stomatologa, obavljaju se u ambulantnim uslovima, properativna priprema nije potrebna, osim u izuzetnim sučajevima (ukoliko je pacijent na kontinuiranoj terapiji nekim od antiagregacionih lekova acetil-salicilna kiselina, varfarin, i sl.) kada se sa terapijom pauzira nekoliko dana pre intervenacije. Pre intervencije je potrebno obaviti lagani obrok. Ne postoji hirurška intervencija nakon koje ne ostaje ožiljak, ali je taj ožiljak u najvećem broju slučajeva skoro nevidljiv ili apsolutno estetski prihvatljiv. Rane še ušivaju atraumatskim instrumentima i koncima, nekada resorptivnim (koji se ne uklanjanju), a najčešće koncima koji se uklanjaju za 7 (lice)-14 (ostali delovi tela) dana.

bottom of page