top of page

/

Hemijski pilinzi

/

Hemijski pilinzi

Hemijski piling je medicinski tretman u toku kojeg se na kožu nanosi rastvor određene kiseline u cilju uklanjanja oštećenog sloja kože. Ovaj postupak omogućava obnavljanje uklonjenog sloja kože novim i zdravijim slojem. Hemijski piling je metoda kojom se mogu lečiti pigmentacije na koži (mrke mrlje) izazvane suncem ili drugim faktorima, fine bore, ožiljci nastali posle akni, znaci hroničnog oštećenja od sunca. Hemijski pilinzi mogu se raditi na licu, vratu, šakama, rukama i nogama. U zavisnosti od dubine dele se na površne, srednje duboke i duboke pilinge. Na osnovu iskustva, u našoj ordinaciji najčešće se rade dve vrste pilinga:

•    Hemijski pilinzi glikolnom kiselinom: u zavisnosti od koncentracije ovi pilinzi mogu biti površni (20% glikolna kiselina) kojim se poboljšava izgled kože, ili srednje duboki (do 70% glikolne kiseline) koje sprovodi samo lekar u cilju lečenja određenih (već navedenih) stanja na koži.

•    Hemijski pilinzi trihlorsirćetnom kiselinom (TCA): Ovo je piling veće jačine koju primenjuju samo lekari. Spada u grupu pilinga srednje dubine, i koristi se za lečenje ožiljaka, finih bora i oštećenja od sunca. Koriste se pilinzi sa 15%, 25% i 35% u zavisnosti od stanja koje se tretira i tipa kože osobe.

•    Pilinzi salicilnom kiselinom idealni su za osobe tamnije puti.

Najčešće je neophodno od 3 do 6 ponavljanja za dobijanje maksimalnog efekta. Blaži pilinzi glikolnom kiselinom mogu se ponavljati na 7-14 dana, dok se dublji pilinzi glikolnom i trihlorsirćetnom kiselinom mogu ponavljati na 4-6 nedelja. Površni, blaži pilinzi glikolnom kiselinom, osim prolaznog crvenila i blagog perutanja, nemaju značajnije neželjene efekte ukoliko se primene na stručan način. Dublji pilinzi glikolnom i trihlorsirćetnom kiselinom su efikasniji u uklanjanju pigmentacija, ožiljaka i bora, ali zahtevaju posebnu negu i brigu o koži pre i posle pilinga, a neželjeni efekti značajno zavise od saradnje pacijenta. Najvažniji neželjeni efekat je pojava pigmentacije posle pilinga zbog neadekvatne zašitite od sunca tokom regeneracije kože posle pilinga. Neophodno je potpuno izbegavanje sunca i nanošenje krema sa visokim faktorom zaštite od sunca u vreme kada se pilinzi rade.

bottom of page