top of page

/

FotoFinder

Imate preko 50 mladeža na koži?

FotoFinder

Za bolje praćenje promena u broju veličini i obliku mladeža na telu, poželjno je uraditi mapu mladeža - digitalnu dermoskopiju. FotoFinder omogućava precizno pamćenje i poređenje svih pojedinačnih promena na koži. Na osnovu ovog pregleda preciznija je procena da li neki od mladeža treba ukloniti jer se promenio, ili za tim nema potrebe.

atbm_master_front_rightangle_light (1) (1).png

Kako se radi mapa mladeža (digitalna dermoskopija sa mapiranjem?)

_NZ97423-min.jpg

 

1. Na prvom pregledu dermatolog pregleda celu kožu i sve promene ručnim dermoskopom, procenjuje broj mladeža i identifikuje one promene na koži koje treba pratiti ili zbog nepravilnosti odmah ukloniti.

2. Ukoliko osoba ima više od 50 mladeža upućuje se na mapiranje mladeža aparatom FotoFinder.

 

3. FotoFinder fotografiše u 8 položaja tela sve mladeže na koži tela fotografijama visoke rezolucije, a dodatno se za pojedine mladeže radi posebnog praćenja može uraditi i digitalna dermoskopija.

4. Novi pregled obavlja se najpre posle 6 meseci, a potom jednom godišnje. Na ponovljenom pregledu se ponovo fotografiše mapa svih mladeža i potom kompjuterski algoritam poređenjem fotografija obeležava nove i izmenjene mladeže i druge promene na koži. Nakon toga Vaš dermatolog dodatno pregleda izmenjene i nove promene i donosi odluku o daljem praćenju ili uklanjanju promene.

scanner_top_header.jpg
bottom of page