top of page

/

/

Ekscizije benignih i malignih tumora

Ekscizije benignih i malignih tumora

Klasična hirurgija je metoda izbora za uklanjanje malignih tumora kože (bazocelularni karcinom planocelularni karcinom, melanom, itd.), ali i nekih benignih promena (neke vrste mladeža, veći hemangiomi, fibromi, itd.). Svaka promena na koži može se ukloniti, ekscidirati, iz medicinskih ili kozmetskih razloga. Naravno, uslov je da intervenciju obavlja za to specijalizovana osoba (dermatohirurg, hirurg-plastičar, onkološki hirurg, maksilofacijalni hirurg, itd.) i da pored rizika same intervencije, koji je veoma mali, ne postoji druga opasnost za pacijenta

bottom of page