top of page

/

/

Dijagnostička biopsija kože

Dijagnostička biopsija kože

Kod nekih kožnih oboljenja dermatolog će predložiti biopsiju kože. Biopsija kože je uzimanje uzorka obolele kože radi postavljanja precizne dijagnoze, koja je neophodna za odluku o odgovarajućoj terapiji. Biopsija se izvodi u lokalnoj anesteziji. Posle injekcije anestetika uzima se mali deo obolele kože skalpelom ili posebnim kružnim instrumentom (tzv. punch), a zatim se uzorak šalje dermatopatologu radi patohistološke analize. Cela procedura traje oko 10-15 minuta, a ukoliko se posle uzimanja rana zašiva koncem, konci se uklanjaju posle 10-14 dana. Na mestu intervencije ostaje mali ožiljak u vidu linije, koji se dalje može tretirati mastima i gelovima koji ga čine manje vidljivim. Rezultat patohistološke analize gotov je za oko 7 dana i na osnovu njega dermatolog dobija informaciju o patohistološkoj dijagnozi na osnovu koje uz klinički pregled donosi odluku o terapiji.

bottom of page