top of page
Milica Rajovic.jpg

Asist. dr. sc. med. Milica Rajović

Specijalista dermatovenerologije

LIČNI PODACI

Ime i prezime:                                        Milica Rajović

Godina i mesto rođenja:                        1970. Beograd

 

OBRAZOVANJE I POSTIGNUTA ZVANJA     

2018 -              Doktorske studije, tema "Uticaj kliničko-patoloških karakteristika primarnog melanoma kože

                        i imunohistopatoloških karakteristika limfnog čvora stražara na tok i ishod bolesti"

2014-2017       Doktorske akademske studije u VMA

1998- 2003.     Lekar na specijalizaciji, Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine, Vojnomedicinska   

                        Akademija

1989-1996.      Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

DOSADAŠNJE ISKUSTVO U STRUCI

2003-                Lekar specijalista u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA

1997-1998        Lekar u Kliničkom centru Crne Gore i Domu zdravlja u Budvi

 

PUBLIKACIJE

  1. Rajović M,  Jaukovic L, Kandolf-Sekulovic L, Radulovic M,  Petrov N, Mijuskovic Z, Stepic N, Nikolic Z. REGIONAL LYMPH NODE METASTASES IN CUTANEOUS MELANOMA: A SINGLE-CENTER ANALYSIS FROM SOUTHEAST EUROPE, Scandinavian Journal of Surgery 2021 :  in press. (IF:1,95)

  2. Jaukovic L, Sijan G, Rajović M, Kandolf-Sekulovic L, Radulovic M, Mijuskovic Z, Zolotarevski L, Ajdinovic B, Novakovic. Lymphoscintigraphy and sentinel lymph node biopsy, in cutaneous melanoma staging and treatment decisions. Hell J Nucl Med. 2015; 18(2) 146-151) . (IF:0,957)

  3. Jaukovic L, Rajović M, Kandolf Sekulovic L, Radulovic M, Stepic N, Mijuskovic Z, Petrov N, Ajdinovic B. Time to Procedure, Nuclear Imaging and Clinicopathological Characteristics as Predictive Factors for Sentinel Lymph Node Metastasis in Cutaneous Melanoma: A Single-Center Analysis. Ann Plast Surg. 2018 Jul;81(1):80-86.

ČLANSTVO U NAUČNIM I STRUČNIM ORGANIZACIJAMA

Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju – SRBPRAS

Internacionalno udruženje za plastičnu hirurgiju – ICOPLAST

Balkansko udruženje za plastičnu hirurgiju – BASPRAS

Evropsko udruženje za plastičnu hirurgiju – ESPRAS

 

Kontaktirajte nas!

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page