top of page
NZ9_1042.jpg

Prof. dr Radoš Zečević

Specijalista dermatovenerologije

LIČNI PODACI

Ime i prezime:                          Radoš D. Zečević

Godina i mesto rođenja:         1955. Sarajevo 

 

OBRAZOVANJE

2002.                                       Doktor medicinskih nauka ("Značaj Lupus "band" testa za procenu aktivnosti                                                   sistemskog eritemskog lupusa" Medicinski fakultet BU).

1999 .                                      Magistar medicinskih nauka (Značaj promena na koži za procenu                                                                       aktivnosti sistemskog eritemskog lupusa, VMA Beograd)           

1986. - 1989.                           Specijalizacija dermatovenerologije (VMA Beograd)

1974. - 1980.                           Medicinski fakultet , Univerzitet u Sarajevu 

1970. - 1974.                           Gimnazija, Sarajevo

 

 

DOSADAŠNJE ISKUSTVO U STRUCI

2015. i dalje                            Privatna specijalistička dermatovenerološka praksa

2008.                                       Vanredni profesor dermatovenerologije

2003. – 2008.                          Docent VMA, dermatovenerologija

2002. – 2015.                          Načelnik Klinike za kožne i polne bolesti VMA

1997. – 2002.                          Načelnik odeljenja Klinike za kožne i polne bolesti VMA                

1994. – 2003.                          Asistent za predmet dermatovenerologija - VMA

1992. – 1997.                          Načelnik alergološko-imunološke laboratorije

                                                Klinike za kožne i polne bolesti VMA

1989. - 2015.                           Lekar specijalista u Klinici za kožne i polne bolesti VMA

1986. - 1989.                           Specijalizacija dermatovenerologije (VMA Beograd)

1981. - 1986.                           Lekar opšte prakse  (Garnizonska ambulanta Sarajevo)

 

 

ČLANSTVO U NAUČNIM I STRUČNIM ORGANIZACIJAMA

1989. i dalje                            Dermatovenerološka sekcija Srpskog lekarskog društva

1997. i dalje                            Evropska akademija dermatovenerologije (European Academy of                                                                     Dermatology and Venerology)

2000. i dalje                            Udruženje dermatovenerologa Srbije

2006. i dalje                            Internacionalno udruženje za dermoskopiju

 

 

Radoš Zečević je autor preko 120 stručnih radova koji su objavljeni u stručnoj periodici i/ili izlagani na domaćim i inostranim dermatološkim/reumatološkim skupovima.

 

OBJAVLJENI STRUČNI RADOVI (odabrano)

 1. Zečević RD, Vojvodić D, Ristić B, Stefanović D, Pavlović MD, Karadaglić Đ. Skin lesions - an indicator of disease activity in systemic lupus erythematosus. Lupus 2001; 10: 364-7.

 2. Mijailović B, Karadaglić Đ, Ninković MP, Mladenović TM, Zečević RD, Pavlović MD. Bullous delayed pressure urticaria; pressure testing may produce a systemic reaction. Br J Dermatol 1997; 136:434-6.

 3. Mijailović B, Karadaglić Đ, Mladenović T, Popović L, Zečević RD, Pavlović MD. Painful   piezogenic pedal papules - successful low laser therapy. Acta Dermatoven APA 2001; 10:57-9.

 4. RD Zečević, MD Pavlović, D Stefanović. Lupus band test and disease activity in systemic lupus erythematosus: does is still matter? Clin Exp Dermatol 2006; 31 (3): 358-60.

 5. Pavlović MD, Zečević RD, Stojadinović O, Zolotarevski L, Stamenković M. Trauma - induced perforating folliculitis. Eur J Dermatol 2003; 13 (6): 592.

 6. Mijušković ZP, Zečević RD, Pavlović MD. Pyoderma gangrenosum with spleen involment and monoclonal IgA gammopathy. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004; 18: 687-9.

 7. Kandolf Sekulović L, Glišić B, Petronijević M, Ristić G, Mijušković Ž, Pavlović MD, Zečević RD, Stefanović D. Adamantiades-Behcet's disease, deep venous thrombosis and anticardiolipin antibodies - report of two cases. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005; 19: 484-6.

 8. Pavlović MD, Zecevic RD. Cutaneous small-vessel vasculitis with unexpected circulating and in situ bound pemphigus autoantibodies. Dermatol Online J. 2005; 11; 3:19.

 9. Pavlović MD, Dragojević Simić V, Zolotarevski L, Zečević RD, Vesić S. Cutaneous vasculitis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21; 7: 1004.

 10. Pavlović MD, Milenković T, Dinić M, Mišović M, Daković D, Todorović S, Đaković Z, Zečević RD, Doder R. The Prevalence of Cutaneous Manifestations in Young Patients With Type 1 Diabetes. Diabetes Care, 2007 ; 30 ; 8 : 1964-7.

 

MONOGRAFIJE I POGLAVLJA U KNJIGAMA

 1. Zečević RD, Pavlović MD. Eritemski lupus. In: Karadaglić Đ, editor. Dermatologija, Beograd, 2000, 1673-1707.

 2. Zečević RD. Kutani nekrotizujući vaskulitis. In: Karadaglić Đ, editor. Dermatologija, Beograd, 2000, 1239-1248.

 3. Karadaglić Đ, Mladenović T, Zečević RD. Najčešće dermatoze od značaja za sanitetsku službu. In: Odabrana poglavlja iz ratne interne medicine, Beograd, 2000, 212-219.

 4. Karadaglić Đ, Zečević RD. Bolesti koje se prenose polnim putem. In: Odabrana poglavlja iz ratne interne medicine, Beograd, 2000, 220-226.

 5. Zečević RD. In: Babić M, editor. Medicinski leksikon, Beograd, 1999

 6. Savremena terapija psorijaze, Urednici: Radoš D Zečević, Lidija Kandolf Sekulović, Željko Mijušković, Danilo Vojvodić, izdavač Medija Cenatr Odbrana, Beograd, 2012, ISBN 978-86-335-0374-7.

 7. Vitamin D i analozi – za zdrave kosti, za zdrav život, Urednici: Stefanović D, Zečević R, Petronijević M, Actavis Trading Ltd. & Vojnoizdavački zavod 2009.

Kontaktirajte nas!

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page