top of page

Genitalni herpes

Genitalni herpes uzrokuje herpes simpleks virus (HSV) koji dovodi do pojave mehurića i ranica na genitalijama i/ili ustima, što je praćeno osećajem bola, svraba i/ili pečenja. Veoma često, osećaj svraba i peckanja može da prethodi plikovima. Česte su i ponovne, rekurentne, infekcije. Važno je znati da ponovna pojava plikova na genitalnoj regiji ne znači i ponovno inficiranje pacijenta već ponovno aktiviranje virusa koji je ugrađen u ćelije gangliona kičmene moždine prilikom prve infekcije.

Virus se najčešće prenosi za vreme perioda kada osoba nema tegobe niti vidljive promene, a virus se luči na genitalnoj sluzokoži (tzv. asimptomatsko širenje). Prilikom porođaja, ako majka boluje, moguće je da se zarazi i beba tako da je neophodno preduzeti sve mere opreza. Takođe, ukoliko se tegobe manifestuju više puta u toku godine i predstavljaju smetnju pacijentu, neophodna je profilaksa antivirusnim lekovima.

bottom of page