top of page

Hronične rane nogu

Pojava hroničnih rana, najčeće na nogama može biti posledica poremećaja na nivou cirkulacije ili perifernih nerava, pa se u odnosu na uzrok hronične rane dele na venske, arterijske, mešovite, neuropatske i dijabetične. Takođe, rane na nogama mogu biti posledica zapaljenja sitnih krvnih sudova u koži (vaskulitis), ili posebnog zapaljenskog oboljenja pyoderme gangrenosum.

Venske ulceracije

Venske ulceracije posledica su slabosti vena i venske pumpe, zbog čega se međućelijska tečnost zadržava u koži praveći pritisak, zadebljanje i otvrdnuće kože, i laku pojavu rana (ulcus cruris) pri najmanjem udarcu, koje onda teško zarastaju. U dijagnostici je neophodno uraditi ultrazvučni pregled krvnih sudova nogu i zajedno sa vaskularnim hirurgom proceniti da li se postojeći problem može rešiti hirurškom intervencijom ili je indikovana kompresivna terapija, koja podrazumeva primenu posebnih čvrstih zavoja koji se menjaju na 5-7 dana do zarastanja rana, a potom doživotno nošenje kompresivnih čarapa za vene koje će sprečiti ponovno otvaranje rana.

Arterijske ulceracije

Arterijske ulceracije posledica su suženja ili zapušenja arterijskih krvnih sudova usled ateroskleroze. Zbog smanjenog dotoka krvi, praćene su izrazitim bolovima koji se smanjuju prilikom spuštanja noge u uspravni položaj ili tokom hoda. U dijagnostici je neophodno uraditi ultrazvučni pregled krvnih sudova nogu i zajedno sa vaskularnim hirurgom proceniti da li se postojeći problem može rešiti hirurškom intervencijom ili je indikovana konzervativna terapija vazodilatatornim koktelima i/ili hiperbarična oksigenacija.

Dijabetične i neuropatske ulceracije

Kod diabetes mellitusa i kod drugih stanja, periferna neuropatija može dovesti do smanjenog osećaja u stopalima i smanjene ishrane stopala i posledične pojave rana koje veoma teško zarastaju. Saradnja endokrinologa neurologa i dermatologa neophodna je radi rešavanja ovog problema.

Vaskulitisi

Imunološki posredovano zapaljenje sitnih krvnih sudova može dovesti do otvaranja rana najčešće na koži nogu koje se šire i ne zarastaju dok se ne započne odgovarajuća terapija. Imunološka reakcija može biti pokrenuta infekcijom, uvođenjem novog leka ili razvoja neke od sistemskih bolesti vezivnog tkiva ili malignih bolesit te je potrebno sprovesti detaljno ispitivanje uz biopsiju kože i imunološke analize, kako bi se postavila precizna dijagnoza i započela odgovarajuća terapija koja dovodi do zarastanja rana.

Pyoderma gangrenosum

Nagla pojava rana na nogama, a nekada i na drugim delovima tela, karakteristična je za oboljenje pyodermu ganrenosum, koja počinje sitnom gnojanicom koja se naglo širi u veću bolnu ranu koja ne zarasta ukoliko se ne započne odgovarajuća terapija. Ovo oboljenje je nekada pratilac inflamatornih bolesti creva, sistemskih bolesti vezivnog tkiva ili hematoloških oboljenja te je neophodno opsežno ispitivanje radi utvrđivanja uzroka i započinjanja terapije koja je uvek sistemska i usmerena na smanjenje inflamacije koje dovodi do zarastanja rana. 

Pyoderma gangrenosum.JPG

/

/

Hronične rane nogu

bottom of page