top of page

/

/

Krpelji i lajmska bolest

Krpelji i lajmska bolest

Lajmska bolest je sistemsko infektivno oboljenje koje najčešće zahvata kožu, zglobove, nervni sistem i srce. Izaziva je Borrelia burgdorferi koju u organizam unosi ubodom zaraženi krpelj. Lajmska bolest se najčešće registruje od ranog proleća do kasne jeseni. Javlja se u skoro svim delovima sveta.

Rizik od infekcije povećava se češćim i dužim boravkom u prirodi, posebno u područjima označenim kao žarišta Lajmske bolesti. Približno 30% osoba ne primeti ubod krpelja. U odnosu na ubod pauka i drugih insekata, ubod krpelja ne izaziva značajniji bol ili svrab.

Najranija manifestacija na koži posle uboda zaraženog krpelja je migrirajuće crvenilo bez svraba (erythema migrans). Javlja se kod 75% inficiranih između prvog i 36. dana od uboda krpelja, prosečno 7-10 dana. Počinje kao ovalno crvenilo na koži koje se postepeno centrifugalno širi, sa ili bez centralnog povlačenja crvenila. Kod oko 50% pacijenata može se manifestovati glavobolja, povišena temperatura, malaksalost, bolovi u mišićima i zglobovima, itd. Lečenje Lajmske bolesti zasniva se na antibiotskoj terapiji koja se određuje prema stadijumu bolesti.

Pacijentima savetujemo da dobro pregledaju svoju kožu posle boravka u prirodi i da se, ukoliko primete krpelja, jave dermatologu koji će posle odstranjenja krpelja istog poslati na analizu na B. burgdorferi.

Krpelji i Lajmska bolest.jpeg
bottom of page