top of page

/

/

Promene na noktima

Promene na noktima

Nokti predstavljaju rožnate tvorevine koje imaju ulogu u zaštiti prstiju šaka i stopala ali i estetsku funkciju. Promene na noktima mogu nastati kao posledica urođenih anomalija ili stečenih poremećaja. S obzirom na to da su lako dostupni pregledu, neophodno je u toku dermatološkog pregleda kod svakog bolesnika detaljno pregledati nokte.

Nokti mogu biti oštećeni različitim spoljašnjim i unutrašnjim faktorima, povredama, infekcijama, tumorima, lekovima, lošim navikama i tikovima. Takođe promene na noktima mogu nastati u sklopu drugih dermatoloških bolesti, psorijaze, lihen planusa, areatne alopecije ili dvadesetnokatne distrofije.

Infekcije mogu da zahvate samu nokatnu ploču, matriks ili tkivo oko nokta (perionihijum). Akutna infekcija perionihijuma je izazvana stafilokokom i manifestuje se znacima upale, crvenila, otoka i gnojanica u predelu proksimalnog i bočnog nabora nokta. Hronične forme se sreću kod osoba čije su šake u dužem kontaktu sa vodom, osoba koje imaju dijabetes, lošu cirkulaciju, radnika koji rade sa brašnom u pekarama i poslastičarnicama. Zaslon nokta je crven, otečen, bolan a nokatna ploča izbrazdana, sa grebenima i promenjenom bojom. U lečenju se primenjuje hirurška incizija i davanje antibiotika širokog spektra.

Zelena prebojenost nokatne ploče nastaje kao posledica infekcije čiji je izazivač Pseudomonas aeruginosa, koji se nalazi u kontaminiranoj vodi ili vlažnom tlu. Infekcija nastaje usled oštećene nokatne ploče, koja je karakteristično zelene ili zelenomrke boje. Lečenje se bazira na primeni antibiotika.

Leukonihija se odlikuje pojavom belih nokatnih ploča i predstavlja najčešći oblik promenjene boje nokta, nastaje zbog sitnih povreda nokatne ploče, i najčešće nije znak bolesti.

Melanonihija predstavlja smeđe ili crno prebojenu nokatnu ploču kao rezultat prisustva veće količine pigmenta melanina nastalog usled povećane aktivnosti ćelija melanocita u nokatnom ležištu i matriksu nokta. Tamna linija na noktu (melanonihija striata) može se javiti kod mladeža nokta, dok maligna forma postoji kod melanoma. Melanom nokta je relativno redak u odnosu na ostale tipove melanoma i javlja se u 1-3 % slučajeva. Ispoljava se u vidu trake, smeđe do crne boje, različite širine, koja se vremenom širi i postaje neravnomerna, pruža se celom dužinom nokta, zahvatajući i okolno tkivo nokta. Od značaja u razlikovanju je dermoskopija koja će pomoći u odluci o biopsiji ove promene i postavljanju precizne dijagnoze.

Urasli nokti (unguis incarnatus) nastaju povređivanjem bočnog nokatnog nabora spoljašnjom ivicom nokatne ploče. Najčešće zahvataju nokatne ploče palčeva stopala. Ivice nokatne ploče urastaju u okolno tkivo dovodeći do iritacije i zapaljenja. Promene su bolne, prisutan je osećaj pulsacija uz crvenilo i otok kože oko nokta iz koje se cedi gnoj usled prisustva infekcije. Glavni faktori za nastanak ovog stanja su nasleđe, konstitucija, nesrazmera nokatne ploče i nokatnog ležišta, uska obuća, gojaznost, neadekvatno sečenje nokatnih ploča i loša higijena. Lečenje može biti konzervativno i hirurško.

bottom of page