top of page

/

/

Prošireni kapilari

Prošireni kapilari

Prošireni kapilari na licu i na nogama javljaju se češće kod nekih osoba zbog nasledne sklonosti. Osim genetike, promene hormonskog statusa imaju ulogu u njihovom nastanku: pubertet, trudnoća, oralni kontraceptivi i terapija hormonima mogu da povećaju sklonost ka nastanku proširenja kapilara. Kod osoba svetle puti, za nastanak proširenja kapilara na licu odgovorno je, pored genetike i hormonskih uticaja, UV zračenje i izlaganje suncu koje pravi oštećenja na malim krvnim sudovima na koži lica. Vrlo retko, pojava proširenih kapilara na licu vezana je za sistemsku sklerozu, a nagla pojava velikog broja paukolikih (spider) kapilara na trupu vezana je za oboljenje jetre u poodmaklom stadijumu. Kapilari na licu se najlakše uklanjaju raiotalasima ukoliko se radi o malom broju izolovanih promena. Ukoliko se radi o brojnim kapilarima na licu, frakcionisana radiofrekvenca, IPL i laser aparati mogu imati dobre efekte, koji nisu trajni, pa se moraju ponavljati svakih nekoliko godina. Za kapilare na nogama, posle učinjenog ultrazvučnog pregleda dubokih vena, kojim se utvrđuje da li postoji venska insuficijencija, na osnovu pregleda, lekar odlučuje da li je indikovana intervencija od strane vaskularnog hirurga ili će se kapilari uklanjati pomoću lasera ili skleroterapije.

bottom of page