top of page

Psorijaza

Psorijaza je hronična, rekurentna, zapaljenska, sistemska bolest koja je uslovljena genetskim i imunološkim karakteristikama osobe, a ima izrazito negativan efekat na kvalitet života. Manifestuje se prvenstveno na koži i/ili zglobovima, ali su mnogobrojne i druge pridružene bolesti, u prvom redu metaboličke i bolesti kardiovaskularnog sistema. Ime psorijaza izvedeno je iz grčke reči psora, što označava svrab.

Psorijaza se manifestuje u vidu crvenih ploča sa beličastim, manje ili više  adherentnim naslagama najčešće na poglavini, laktovima, nogama i kolenima, ređe na licu, dlanovima i tabanima. Načelno, na osećaj svraba žali se do 60% bolesnika, češće u starijem životnom dobu. Oko 80% obolelih od psorijaze ima blago do umereno oboljenje. Većinu ovih pacijenata moguće je lečiti odgovarajućom lokalnom terapijom koja obuhvata samo kratkotrajnu upotrebu kortikosteroida, a na duže staze analoga vitamina D, vitamina A i kalcineurinskih inhibitora, uz odgovarajuću negu kože. 

Psorijaza.jpeg

Kod osoba sa proširenom psorijazom lokalna terapija nije dovoljna, pa se primenjuju fototerapija i sistemski lekovi. Lečenje treba da bude prilagođeno tako da obezbedi laku primenjivost i nesmetano sprovođenje, kako bi se obezbedila dugotrajan kontrola bolesti i što manji uticaj na svakodnevni život. 

U proteklih deset godina terapija psorijaze razvila se u pravcu biološke terapije, u kojoj se primenom molekula koji blokiraju pojedine signalne puteve postiže modifikacija imunskog odgovora, a time i terapijski efekat. Sa ovim lekovima novi cilj u lečenju psorijaze je dugotrajno potpuno odsustvo promena na koži. Biološki lekovi modifikacijom imunskog odgovora koriste resurse imunskog sistema domaćina u borbi protiv imunski posredovanih bolesti i kancera.

bottom of page