top of page

Vitiligo

Vitiligo je bolest koja nastaje usled gubljenja pigmenta što dovodi do pojave belih mrlja na koži, a javlja se kod oko 2% stanovništva. Radi se o autoimunskoj bolesti kod koje organizam stvara antitela protiv vlastitih ćelija, u ovom slučaju melanocita. Vitiligo je najčešće bolest sama za sebe, a ređe se može javiti uz neku drugu autoimunsku bolest. Osobe sa vitiligom su najčešće dobrog zdravlja. Najčešće su zahvaćene regije lica, usana, šaka, ruku, nogu i genitalija uglavnom u simetričnoj distribuciji. Vitiligo nastaje najčešće u ciklusima brzog gubitka pigmenta, a potom dolazi do stabilizacije kada se proces privremeno zaustavlja. Tok i težina gubitka pigmenta variraju od osobe do osobe, od nekoliko promena do gubitka pigmenta na koži celog tela. Ne postoji način da možemo predvideti u kom obimu će neko da razvije vitiligo. 

Najčešće se gubitak pigmenta primeti posle izlaganja UV zracima u toku letnjih meseci. S obzirom na činjenicu da polja bez pigmenta imaju veći rizik od nastanka opekotina, a posle višegodišnjeg izlaganja i karcinoma kože, neophodno je da osobe s vitiligom obavezno koriste sredstva za zaštitu kože od sunca za sve delove tela koji nisu pokriveni odećom. Terapija je uspešnija ukoliko je vitiligo u aktivnoj fazi širenja, a manje uspešna ukoliko se radi o promenama koje su nepromenjene nekoliko godina. Najviše dokaza o uspešnosti ima kod primene imunomodulatora i fototerapije.

Vitiligo.jpeg
bottom of page